Tomass Tallis un Gregorio Allegri

1505-1585           1582-1652   

Original in English by Rodney Frey

 

 


Tomass Tallis ir bijis viens no ietekmīgākajiem savas paaudzes angļu komponistiem, kā arī mūsdienās populārākajiem renesanses laika komponistiem. Tallis bija ne tikai ērģelnieks, bet arī darbojās citās profesijās un strādājis pie četriem angļu monarhiem, tostarp Karaļa kapelā. Kopā ar savu slavenāko studentu Viljamu Bērdu viņš no karalienes Elizabetes I ieguva monopoltiesības vokālās mūzikas (nošu) publicēšanai. Tallis vadīja visdinamiskāko periodu angļu mūzikas vēsturē, kura laikā angļu komponisti pēc reformācijas un klosteru apspiešanas pieņēma jaunus kontinentālos mūzikas stilus. Lai arī Talisa mūzikā ir plašs stilu un mērķu klāsts, lielākā daļa viņa radīto darbu ir paredzēti kora muzicēšanai- gan vecākā latīņu motēta, gan jaunākā angļu korāļu stilā. Viņa muzikālajos impulsos parasti dominē liriskās idejas, un viņa polifonija parasti ir homofoniska. Viņu sevišķi neinteresēja tehniskais izpildījums kā tāds, viņa kompozīcijām piemīt rāmums un miers, kas rodas no vienkāršās mūzikas izpratnes, kuru viņš izmantoja, lai veidotu melodisku skanējumu. Viņa sakrālā latīņu kora mūzika ir viņa visaugstāk novērtētais sasniegums; lielākie panākumi ir motetes žanrā ar plaša personiski atlasītu un no latīņu valodas pārtulkotu tekstu klāstu, kas ir veidoti atbilstoši Itālijas un Ziemeļu kontinentālās renesanses meistaru stiliem. Viņa angļu korāļiem bija liela nozīme šī žanra agrīnajā attīstībā.

Mūsdienās Tallis mūzika turpina būt ārkārtīgi populāra. Kā motivācijas avotu to izmanto tādi mūsdienu komponisti kā Ralfs Vaughans Viljamss un Pīters Maksvels Deiviss, kā arī tā stimulējusi angļu koru pievēršanos agrīnās mūzikas izpildīšanai. Lai arī Tallis tehniskie sasniegumi ir blāvi, salīdzinot ar daudziem viņa tuvākajiem laikabiedriem, viņa mūzikai piemīt īpaši izcila komunikācijas prasme, kas joprojām tieši uzrunā klausītājus. ~ Tods Makkombs, Mūzikas ceļvedis

Līdz šim visslavenākais Allegri skaņdarbs ir Miserere mei, Deus, Vulgate Psalms 51 (50). Tas ir sarakstīts diviem koriem (piecām un četrām balsīm).

Skaņdarbs tika komponēts pāvesta Urbana VIII valdīšanas laikā, iespējams, 1630. gados, lai to izmantotu Siksta kapelā, lūgšanu (matina) laikā Svētās nedēļas trešdienā un piektdienā.

Miserere ir viens no visbiežāk rakstītajiem vēlās renesanses mūzikas piemēriem, lai gan tas faktiski tika uzrakstīts pēc hronoloģiskajiem datiem baroka laikmetā; tiek uzskatīts, ka tas pārstāv Romas komponistu skolas mūziku, kuri mūzikas stilu ziņā bija konservatīvi. Tā bija mūzika, kas iedvesmoja tādus komponistus kā Mendelszons, Lists un Mocarts. ~ Tods Makkombs, Mūzikas ceļvedis

Miserere teksts (pielāgotais latviskais tulkojums):

Esi žēlīgs pret mani, Dievs, saskaņā ar Tavu lielo žēlastību. 

Saskaņā ar Tavu žēlastību atlaid man manus pārkāpumus. 

Nomazgā mani no maniem netīrumiem un attīri mani no mana grēka. 

Es apzināti atzīstu savus pārkāpumus, un mans grēks vienmēr būs manā priekšā. 

Pret Tevi es esmu grēkojis un darījis ļaunu Tavā priekšā, Tu esi taisns savā runā, un esi skaidrs savos spriedumos.

Bet lūk, es biju radīts nekrietnībā, un grēkā mana māte mani ieņēmusi. 

Lūk, Tu vēlies lai patiesība būtu manī, un ļausi man saprast apslēpto gudrību. 

Svēti mani ar svēto ūdeni, un es būšu tīrs: nomazgā mani, padari mani baltāku par sniegu. 

Liec man dzirdēt prieku un laimi, lai mani lauztie kauli var atkal dzīt.

Noslēp savu seju no maniem grēkiem, dzēs manis radītās netaisnības.

Radi manī tīru sirdi, ak Dievs, un atjauno manī pareizo garu.

Neliedz man Tavu klātbūtni un neatņem man Tavu Svēto Garu. 

Dod man pestīšanas prieku un uzturi manu brīvo garu. 

Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, un grēcinieki pie Tevis atgriezīsies. 

Atbrīvo mani no asinsgrēka, ak Dievs, mans pestītāj, un mana mēle sludinās par Tavu taisnību. 

Ak, Kungs, atver manas lūpas, un mana mute atdzīvinās Tavu slavu. 

Jo Dievs nevēlas jūs upurēt, citādi saku: tu neesi Dieva upuris.

Dieva upuri ir salauzti gari: ar salauztām un nožēlojamām sirdīm, ak Dievs, neniecini viņus.

Dariet labu savam Ciānam: celiet Jeruzalemes sienas.

Tad Tev būs prieks par taisnības upuriem, ar maziem un lieliem sadedzinātajiem upuriem, tad viņi Tev sola uz Tava altāra atdoties.

 


Mūziku paraugi:

Tallis: Salvator mundi (Antiphon for Good Friday, commemorating the crucifixion of Jesus at Calvery; written in Latin; 3:58) no albuma Salve Regina – 2001

Tallis: Credo from Mass in Four Voices (7:09) no albuma; Benedictus – Classical Music For Reflection And Meditation – 1999.

Allegri: Miserere (Psalm 51 – Ash Wednesday; 13:51) no albuma A Beginners Guide To Classical (complete) Allegri – 2007  Listen while viewing the Sistine Chapel.

Music for Passiontide from Saint Paul Sunday (American Public Media, broadcast 16 March 2008)

 

Piezīme: šos materiālus ir sastādījis Tods McComb no Mūzikas ceļveža, un tie ir paredzēti maniem studentiem, materiāli paredzēti ierobežotiem un bezpeļņas, un izglītības mērķiem.